top of page

Infoblox @Cybersec by MFEC Public Company Limited 2023

Nextwave(Thailand) ร่วมกับ Infoblox งานสัมมนา Cybersec by MFEC Public Company Limited 2023 ณ โรงแรมนิกโกกรุงเทพ ทองหล่อ


ทาง Nextwave(Thailand) และ Infoblox ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบูธของเราและร่วมกิจกรรมรับรางวัลกับเราเป็นอย่างสูง

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ทุกท่านต้องการและทางเราจะได้มีโอกาสนำ solution ของทาง Infoblox ไปช่วยประสิทธิภาพความปลอดภัยทาง cyber ขององค์กรของท่านในเร็วๆนี้


For more information

- LineOA: @nextwave(Thailand) or https://lin.ee/9IsklQi
Comments


bottom of page