top of page

TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT รับมือความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber ด้วย Security Rating

เหตุการณ์รั่วไหลขององค์กรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เราจะเห็นได้จากข่าวรายวัน สาเหตุหนึ่งของรอยรั่วคือองค์กรมองไม่เห็นภาพ Attack Surface ที่สามารถถูกโจมตีได้ ด้วยเหตุนี้เองการทำ Security Rating จึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจได้ว่าองค์กรของท่านมีช่องโหว่อะไรปรากฏให้เห็นได้บ้างในมุมของแฮ็กเกอร์ ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้ไปกับโซลูชันจาก SecurityScorecard ที่จะช่วยกลบช่องว่างนั้นเพื่อให้ SecurityScoreCard เป็นเครื่องมือสื่อสารกับ ผู้บริหาร หรือแผนกอื่น ๆ เนื่องจากเป็น Report ที่สรุปข้อมูลและแปลงข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อให้เห็นภาพร่วมกันได้โดยง่าย โดยดูความปลอดภัยขององค์กรเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ใน Industry เดียวกัน หรือ ใช้เพื่อดู Rating ของ Vendors ที่ทำงานร่วมกัน เช่น การเลือกใช้ Cloud services provider, Suppliers หรือ 3rd Party ที่มาขอข้อมูลหรือเชื่อมต่อด้วย API อื่น ๆ


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ sales@nextwave.co.th , Line Official : @nextwavethailand

Comments


bottom of page