top of page

ใช้ Zero Trust สำหรับ 3rd Party Risk Ecosystem และจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามด้วย Security Ratings

การรู้ว่าปัญหาใดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกที่ภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์กำลังเติบโตในอัตราที่น่าตกใจ การรู้ตำแหน่งและวิธีการจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน รวมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาที่สำคัญที่สุด


ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาและปกป้ององค์กรในเชิงรุก Zero Trust เป็นรูปแบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่ไว้วางใจสิ่งใดๆ ทั้งภายในและภายนอกขอบเขตของเครือข่าย โดยการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก third-party อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเหตุการณ์รั่วไหลขององค์กรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เราจะเห็นได้จากข่าวรายวัน


สาเหตุหนึ่งของรอยรั่วคือองค์กรมองไม่เห็นภาพ Attack Surface ที่สามารถถูกโจมตีได้ ด้วยเหตุนี้เองการทำ Security Rating จึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจได้ว่าองค์กรของท่านมีช่องโหว่อะไรปรากฏให้เห็นได้บ้างในมุมของแฮ็กเกอร์ ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้ไปกับโซลูชันจาก SecurityScorecard ที่จะช่วยกลบช่องว่างนั้น Time

Contact Us : www.nextwave.co.th Line Official : @nextwavethailand

Commentaires


bottom of page