top of page
keysight.png

บริษัท Nextwave (Thailand) Co.,Ltd. เป็น ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับ Keysight Technologies โดยบริษัท Keysight นั้นเป็น เป็นผู้นักทางด้านเทคโนโลยี มียอดขายกว่า 4.85 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ต่อปี หรือ หนึ่งแสนห้าพันล้านบาทต่อปี โดยให้กลุ่มลูกค้านั้น เป็น Commercial Communications (ISP,FSI,Enterprise) , เทคโนโลยีทางด้าน Aerospace และ รัฐบาล หรือหน่วยงานกลาโหม และ การผลิตชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กโทรนิค
 

โดย Products and Solutions บางอย่างที่นำเสนอนั้นคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในชื่อ IXIA แต่ปัจจุบันบริษัท Keysight ได้เข้าซื้อกิจการของ IXIA ตั้งแต่ปี 2018 แล้วปัจจุบันเราจึงเรียก Product ของ IXIA ทั้งหมดว่าเป็น Keysight อยู่

 

Keysight มี Solutions ที่หลักๆ อยู่ 4 หมวดได้แก่
 

1. Network Visibility 2. Network Testing 3. Network Security 4. Performance Monitoring

W-03.png

Network
VIsibility

NPB : Vision

Bypass Switch:
100Gb /40 GB

ICON1-11.png

Network

Test

5G Hardware Test

Network Testing:
BreakingPoint

IxLoad

IxVeriwave
IxChariot

IxANVL

W-01.png

Network
Security

Threat Simulator

ThreatARMOR

Security Testing:
BreakingPoint

W-04.png

Performance Monitoring

Hawkeye

2.png

Inline Security

โซลูชัน Inline Security จาก IXIA ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งอุปกรณ์ Inline หลายๆ ชุดพร้อมกัน เช่น Firewall, IPS, Web Proxy, ฯลฯ ซึ่งมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Deploy อุปกรณ์ใหม่ๆ Inline หรือหากอุปกรณ์เกิด Downtime หรือต้องมีการถอดเพื่อนำไปปรับปรุงหรือ Upgrade ด้วยโซลูชัน Bypass Switch กับ Network Packet Broker จาก IXIA ช่วยให้การทำงานทั้งหมดง่ายและสะดวกขึ้น โดยไม่เกิด downtime ในระบบหากมีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Inline มีปัญหา สามารถติดตั้งหรือถอดถอนอุปกรณ์ Inline ใหม่ๆ ได้ทันที โดยไม่ส่งผลกระทบกับเน็ตเวิร์ค
 

Read More
1.png

Out of Band Monitoring

โซลูชันของ IXIA Visibility ช่วยให้เห็นข้อมูลในเครือข่าย end to end แบบ real-time และเห็นข้อมูลทางด้าน Security เชิงลึก ทำให้สามารถ monitor ตลอดจนควบคุมและบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยโซลูชันประกอบไปด้วย TAP ทำหน้าที่ Capture ข้อมูลทั้งหมดในระบบเครือข่าย และ Network Packet Broker ทำหน้าที่ Aggregate, Load Balance, Filtering และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ไปจนถึงระดับ Application เพื่อส่งต่อไปให้ Tools หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้

Read More
3.png

Network TAP

Network TAP ช่วยในการคัดลอก Traffic ของเครือข่ายทั้งหมดโดยไม่ต้องทำการ Mirror Traffic จาก Switch อีกต่อไป สามารถทำงานแบบ Passive 100% โดยไม่ใช้ไฟ และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่าย ช่วยให้สามารถนำข้อมูลจากเครือข่ายมาวิเคราะห์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Read More
6.png

Cloudlens สำหรับ Visibility บนระบบ Cloud

Cloudlens คือ โซลูชัน Visibility สำหรับระบบ Cloud ที่สามารถตรวจจับ Packet (Packet Capture), กรองข้อมูล (Filtering) และวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Cloud สามารถทำ Auto-Scaling ได้โดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ช่วยให้องค์กรที่เริ่มมีการย้ายไปใช้ระบบคลาวด์หรือใช้งานอยู่แล้ว สามารถนำข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโซลูชัน Cloudlens

Read More
Network Visibility
Network Visibility
Network Testing
Network Test
Network Security
Network Security
เครื่องมือ Test Network และ Security tools โดยสามารถ Generate Traffics ได้ตั้งแต่ 1 Gbps ถึง 10 Gbps , 300 Application Protocol เช่น Gmail, Skype, HTTP, SSL และ Game เป็นต้น  และ หากต้องการ Test Security ก็สามารถจำลองการโจมตีได้มากกว่า 36,000 รูปแบบ มีทั้งแบบ Appliance และ VM โดยอุปกรณ์ของ Keysight นั้น Vendor ทางแบรนด์ดังๆก็นำไปใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ของตัวเองเพื่อออก Datasheet เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในความแม่นยำ และ ความสามารถของอุปกรณ์ของ Keysight

BreakingPoint

Read More
ThreatARMOR ทำหน้าที่ Block ทราฟฟิกจาก IP ที่ไม่ปลอดภัยหรือติด Blacklist (known bad IP addresses) ออกจากระบบเครือข่าย โดยทราฟฟิกของ IP ที่โดน Block ประกอบไปด้วย Phishing Sites, Malware Site, botnet Controller, Hijack network, Bogon filtering เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลจาก Application and Threat Intelligence (ATI) Research Center ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

Threat ARMOR

Read More
จำลองการโจมตีเข้ามาใน Network วางเป็น Agent ไว้เพื่อดูว่า Security Tools ที่เรามีอยู่ในองค์กรนั้นสามารถป้องกัน ภัยคุกคามจริงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยเครื่องมือนี้จะสามาถบอกได้ว่าควรปรับ Policy อะไรของ Firewall หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงได้ เหมือนยิงจาก DarkCLoud ลงมาเป็นช่วงเวลา

Threat Simulator

Read More
Performance Monitoring
Performance Mornitoring
bottom of page