บริษัท Nextwave (Thailand) Co.,Ltd. เป็น ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับ Keysight Technologies โดยบริษัท Keysight นั้นเป็น เป็นผู้นักทางด้านเทคโนโลยี มียอดขายกว่า 4.85 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ต่อปี หรือ หนึ่งแสนห้าพันล้านบาทต่อปี โดยให้กลุ่มลูกค้านั้น เป็น Commercial Communications (ISP,FSI,Enterprise) , เทคโนโลยีทางด้าน Aerospace และ รัฐบาล หรือหน่วยงานกลาโหม และ การผลิตชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กโทรนิค
 

โดย Products and Solutions บางอย่างที่นำเสนอนั้นคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในชื่อ IXIA แต่ปัจจุบันบริษัท Keysight ได้เข้าซื้อกิจการของ IXIA ตั้งแต่ปี 2018 แล้วปัจจุบันเราจึงเรียก Product ของ IXIA ทั้งหมดว่าเป็น Keysight อยู่

 

Keysight มี Solutions ที่หลักๆ อยู่ 4 หมวดได้แก่
 

1. Network Visibility 2. Network Testing 3. Network Security 4. Performance Monitoring

W-03.png

Network
VIsibility

NPB : Vision

Bypass Switch:
100Gb /40 GB

ICON1-11.png

Network

Test

5G Hardware Test

Network Testing:
BreakingPoint

IxLoad

IxVeriwave
IxChariot

IxANVL

W-01.png

Network
Security

Threat Simulator

ThreatARMOR

Security Testing:
BreakingPoint

W-04.png

Performance Monitoring

Hawkeye

Out of Band Monitoring-ByPass Switch

โซลูชันของ IXIA Visibility ช่วยให้เห็นข้อมูลในเครือข่าย end to end แบบ real-time และเห็นข้อมูลทางด้าน Security เชิงลึก ทำให้สามารถ monitor ตลอดจนควบคุมและบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยโซลูชันประกอบไปด้วย TAP ทำหน้าที่ Capture ข้อมูลทั้งหมดในระบบเครือข่าย และ Network Packet Broker ทำหน้าที่ Aggregate, Load Balance, Filtering และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ไปจนถึงระดับ Application เพื่อส่งต่อไปให้ Tools หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้

Inline Security-ByPass Switch

โซลูชัน Inline Security จาก IXIA ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งอุปกรณ์ Inline หลายๆ ชุดพร้อมกัน เช่น Firewall, IPS, Web Proxy, ฯลฯ ซึ่งมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Deploy อุปกรณ์ใหม่ๆ Inline หรือหากอุปกรณ์เกิด Downtime หรือต้องมีการถอดเพื่อนำไปปรับปรุงหรือ Upgrade ด้วยโซลูชัน Bypass Switch กับ Network Packet Broker จาก IXIA ช่วยให้การทำงานทั้งหมดง่ายและสะดวกขึ้น โดยไม่เกิด downtime ในระบบหากมีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Inline มีปัญหา สามารถติดตั้งหรือถอดถอนอุปกรณ์ Inline ใหม่ๆ ได้ทันที โดยไม่ส่งผลกระทบกับเน็ตเวิร์ค

Network TAP

Network TAP ช่วยในการคัดลอก Traffic ของเครือข่ายทั้งหมดโดยไม่ต้องทำการ Mirror Traffic จาก Switch อีกต่อไป สามารถทำงานแบบ Passive 100% โดยไม่ใช้ไฟ และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่าย ช่วยให้สามารถนำข้อมูลจากเครือข่ายมาวิเคราะห์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Network Packet Broker

Network Packet Broker (NPB)
Network Packet Broker (NPB) เป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลในเครือข่ายและส่งต่อไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร โดยสามารถทำ Aggregation และส่งข้อมูลได้แบบ one to one, one to many, many to one และ many to many

ByPass Switch

Bypass Switch
Bypass Switch จาก IXIA ช่วยป้องกันอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Inline จาก downtime โดยการทำ Failover เพื่อไม่ให้เกิด Network Downtime ซึ่งโดยทั่วไปนำไปติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ Security เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่าย สามารถรองรับอุปกรณ์ Security ที่วาง Inline หลายชุดได้พร้อมๆ กัน สามารถทำ custom heartbeat packet รวมถึงบริหารจัดการผ่านศูนย์กลางได้

Visibility บนระบบ Cloud

Cloudlens สำหรับ Visibility บนระบบ Cloud
Cloudlens คือ โซลูชัน Visibility สำหรับระบบ Cloud ที่สามารถตรวจจับ Packet (Packet Capture), กรองข้อมูล (Filtering) และวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Cloud สามารถทำ Auto-Scaling ได้โดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ช่วยให้องค์กรที่เริ่มมีการย้ายไปใช้ระบบคลาวด์หรือใช้งานอยู่แล้ว สามารถนำข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโซลูชัน Cloudlens

Network Visibility
 
Network Testing
 
Network Security
 

BreakingPoint

Threat ARMOR

Threat Simulator

Performance Monitoring
 

CONTACT US

QUESTIONS? WE'RE HERE TO HELP 

About Us

NextWave (Thailand) Co.,Ltd., a distribution company for Networking and related products, was established in 2013 and is managed by staffs with more than 10 years’ experience in IT industry.

Contact Us

Address : 7A-1 @Area Nonsi5, Nonsi Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Mon-Fri 9.00-18.00
T : +662-294-7097
E: Sales@nextwave.co.th

  • Facebook
  • LinkedIn